کلیدواژه‌ها = پوسیدگی دندانی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی ارتباط بین حس انسجام در مادران و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان در کودکان 5-3 ساله مراجعه‌کننده به کلینیک طوبی در شهر ساری، سال 1398

دوره 43، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 378-386

لیلی صدری؛ سید مهدی تقیان؛ حاله حالی؛ محمود موسی زاده؛ آیدا زارعیان جهرمی


5. تعیین فلور قارچی دهان در دانشجویان دندانپزشکی بابل و همبستگی آن با پوسیدگی دندانی در سال 1384

دوره 31، شماره 1,2، بهار 1386، صفحه 93-104

مریم قاسمپور؛ علی اصغر سفیدگر؛ محمود حاجی احمدی؛ محمود خسروی سامانی؛ الهه صادقی