کلیدواژه‌ها = خشونت سطحی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی رابطه بین میزان سایش مینای دندان و خشونت سطحی سرامیک های دندانی

دوره 41، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-60

فرناز فیروز؛ بیژن حیدری؛ فریبرز وفایی؛ علیرضا سلطانیان؛ حنیف الله بخشی؛ حمیدرضا سلیمانی مهر


3. بررسی اثر دو تمیزکننده دنچر بر خشونت سطحی و سختی یک نوع آستر نرم سیلیکونی

دوره 33، شماره 1، بهار 1388، صفحه 33-40

رضا درفشی؛ امیر علیرضا خالدی؛ مهرو وجدانی؛ محمد عموزاده عمرانی


4. مقایسه دو روش جهت حذف خشونت های سطحی ایجاد شده در مینا پس از وایتال بلیچینگ

دوره 29، شماره 1,2، بهار 1384، صفحه 115-122

مرجانه قوام نصیری؛ فاطمه نخعی؛ زهرا مینایی