کلیدواژه‌ها = کیست احتباسی موکوسی
تعداد مقالات: 2
1. شیوع کیست احتباسی موکوسی سینوس ماگزیلاری در رادیوگرافی های پانورامیک دیجیتال بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی رشت طی سال های 92-1391

دوره 38، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 363-374

سمیه نعمتی؛ سیده طاهره محتوی پور؛ بردیا ودیعتی صابری؛ سیدمحمدحسین میرخانی؛ زهرا پورحبیبی