کلیدواژه‌ها = دیسپلازی
تعداد مقالات: 3
1. تظاهر زنجیره لامینین 5 گاما 2 درکارسینوم سلول سنگفرشی دهان و وروکوس کارسینوما و دیسپلازی مخاط دهان

دوره 42، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 258-247

حمیرا مردانی؛ بهاره راشنوادی؛ نوشین افشارمقدم


2. مقایسه ایمونوهیستوشیمی بیان CD105 و Snail2 در کارسینوم سلول سنگفرشی و اپی‏تلیوم دیسپلاستیک دهان

دوره 38، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 129-138

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ رامین فروغی؛ نصرالله ساغروانیان؛ علی بیژنی؛ بهاره غفاری


3. بررسی میوفیبروبلاست‏‏های αSMA مثبت در استرومای کارسینوم سلول سنگفرشی، دیسپلازی و هیپرکراتوزیس دهان

دوره 33، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 321-330

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ انسیه شفیق؛ سید مهدی صحابی؛ حمیدرضا قاسمی