کلیدواژه‌ها = MTA
تعداد مقالات: 4
1. بررسی میزان القاء اینترلوکین-1 بتا (IL-1β)، فاکتور نکروزدهنده توموری (TNF-α) و مایلوپراکسیداز (MPO) پالپ دندان رت هایپرگلیسمیک توسط مینرال تری اکساید اگریگیت (MTA) و سمان غنی شده با کلسیم (CEM)

دوره 38، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-52

زهرا السادات مدنی؛ اعظم حدادی؛ عباس مسگرانی؛ امرالله مصطفی زاده؛ مریم سیدمجیدی؛ علی بیژنی؛ منوچهر اشرف پور


4. بررسی ریزنشت آپیکالی در تهیه حفره با ابعاد مختلف جهت انجام رتروگراد

دوره 29، شماره 3,4، پاییز 1384، صفحه 171-176

مریم بیدار؛ محمد حسن ضرابی؛ اسحق فیروزه مقدم