کلیدواژه‌ها = کاندیدا آلبیکنس
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی اثر غلظتهای مختلف آب ازن دار در ممانعت از کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس و تشکیل پلاک بر روی قطعات اکریلی پروتزهای دندانی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 95-104

حافظ آریامنش؛ فاطمه مالمیر؛ مریم بابایی؛ نیما معتمد؛ سعید امانلو


2. مقایسه آزمایشگاهی اثر ضدقارچی عصاره گیاه بومادران با میکونازول 2 درصد بر کاندیدا آلبیکنس

دوره 40، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 149-158

عاتکه موقری پور؛ محمود شیخ فتح الهی؛ مریم پورخسروانی


3. مقایسه اثر مهاری اسانس گیاه آویشن مرتعی (Thymus Eriocalyx) و آویشن کوهی (Thymus Kotschyanus) با نیستاتین بر رشد کاندیداآلبیکانس

دوره 40، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 133-142

مینا جزایری؛ شهربانو رعدی؛ حمیدرضا عبدالصمدی؛ آزاده مدنی پور؛ لیدا سمیع


5. مقایسه اثرات آنتی باکتریال ماده ضد عفونی کننده ایرانی Disept با مواد ضد عفونی کننده Micro10 enzyme وHelvemed forte

دوره 39، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-42

احسان آزما؛ مهرداد صادقی خانجانی؛ احسان کاظم نژاد لیلی؛ مینو باقرنیا


6. مقایسه آزمایشگاهی اثرات ضدمیکروبی پرسیکا و کلرهگزیدین با هیپوکلریت سدیم بر انتروکوکوس فکالیس و کاندیدا آلبیکنس

دوره 34، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 153-160

محمد مهدی یاقوتی خراسانی؛ سپیده آثار؛ امید رضا حسینی