کلیدواژه‌ها = الکتروسرجری
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه معایب و مزایای تکنیکهای الکتروسرجری و استفاده از اسکالپل در برشهای داخل دهانی جراحیهای ارتوگناتیک

دوره 42، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-158

رضا شاه اکبری؛ برات ا.. شبان؛ مجید عشق پور؛ شمسی کوهی خواجه ها؛ شمیمه اسدی


2. بررسی دو تکنیک کرایو و کوتر در حذف ضایعات اپولیس فیشوراتوم

دوره 32، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 301-308

امیر منصور شیرانی؛ پریچهر غلیانی؛ بهنوش سلاح برزین