نویسنده = مریم سیدمجیدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان القاء اینترلوکین-1 بتا (IL-1β)، فاکتور نکروزدهنده توموری (TNF-α) و مایلوپراکسیداز (MPO) پالپ دندان رت هایپرگلیسمیک توسط مینرال تری اکساید اگریگیت (MTA) و سمان غنی شده با کلسیم (CEM)

دوره 38، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-52

زهرا السادات مدنی؛ اعظم حدادی؛ عباس مسگرانی؛ امرالله مصطفی زاده؛ مریم سیدمجیدی؛ علی بیژنی؛ منوچهر اشرف پور


2. ارزیابی هیستوپاتولوژیک فضای رادیولوسنت نرمال اطراف تاج دندان عقل نهفته

دوره 35، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 99-106

مریم سیدمجیدی؛ سینا حقانی فر؛ رامین فروغی؛ محمود حاجی احمدی؛ ندا محمدپور