نویسنده = پریچهر غلیانی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه میزان اجزای C3 و C4 کمپلمان در لیکن پلان دهان و واکنشهای لیکنوئید دارویی- تماسی دهان

دوره 37، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1309-318

پریچهر غلیانی؛ زهرا صابری؛ امیرحسین هدایتی


2. بررسی دو تکنیک کرایو و کوتر در حذف ضایعات اپولیس فیشوراتوم

دوره 32، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 301-308

امیر منصور شیرانی؛ پریچهر غلیانی؛ بهنوش سلاح برزین