نویسنده = مریم قره چاهی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه تغییرات ابعادی سیلر NanoZnO با سیلرهای پالپ دنت و AH26

دوره 43، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 331-343

مریم جاویدی؛ مینا زارعی؛ لاله آخوندزاده؛ حسین باقری؛ مریم قره چاهی


2. تاثیر روش های ریلاینینگ (گرماپخت و فوری) بر روی میزان سیل کامی- خلفی

دوره 37، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-18

نفیسه اسدزاده عقدائی؛ فوژان قربانیان فرد؛ مریم قره چاهی؛ احسان اعزاز


3. مقایسه میزان استحکام کششی چهارنوع دندان مصنوعی آکریلی در محیط آزمایشگاهی در مجاورت با بزاق مصنوعی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 105-112

فاطمه رستمخانی؛ جعفر قره چاهی؛ محمد اسدالله زاده؛ سیدمجتبی زبرجد؛ مریم قره چاهی