نویسنده = امین راهپیما
تعداد مقالات: 2
1. میگزوفیبروم ادنتوژنیک فک پایین همراه با دندان مولر سوم رویش نیافته - گزارش مورد

دوره 40، شماره 1، بهار 1395، صفحه 93-104

مسعود حاتمی؛ آتس سا پاک فطرت؛ آدینه جوادیان لنگرودی؛ زهرا دلاوریان؛ امین راهپیما؛ نصرالله ساغروانیان؛ امیر حسین جعفریان


2. بررسی اثر فرایند سلول زدایی بر بافت غشاء اشنایدریان سینوس فک بالا به عنوان داربست در مهندسی بافت

دوره 37، شماره 1، بهار 1392، صفحه 37-46

سعیده خواجه احمدی؛ امین راهپیما؛ ناصر مهدوی شهری؛ سمیه نادری