نویسنده = طاهره نصرت زهی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فراوانی تومورهای ادونتوژنیک در زاهدان (ایران) در طی سال‏های 1389-1379

دوره 36، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 149-156

حمیده کده؛ شیرین سراوانی؛ طاهره نصرت زهی؛ فیض الرحمن رسولی زاده


2. فلورید سمنتواسئوس دیسپلازی (گزارش دو مورد)

دوره 34، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 345-354

عباس جوادزاده بلوری؛ فاطمه فرازی؛ زهره دلیرثانی؛ حسین حسینی زارچ؛ سید امیر سیدی؛ طاهره نصرت زهی