نویسنده = مرجانه قوام نصیری
تعداد مقالات: 8
2. مقایسه دو روش جهت حذف خشونت های سطحی ایجاد شده در مینا پس از وایتال بلیچینگ

دوره 29، شماره 1,2، بهار 1384، صفحه 115-122

مرجانه قوام نصیری؛ فاطمه نخعی؛ زهرا مینایی


3. ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر گسترش چینی در مارجین بر ریزنشت کراون های بیس متال

دوره 29، شماره 1,2، بهار 1384، صفحه 75-80

تقی سالاری؛ مرجانه قوام نصیری؛ رضا گوهریان


4. ارزیابی ریزنشت چهار نوع سیمان چسباننده در روکش های چینی فلزی

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 193-198

تقی سالاری؛ مرجانه قوام نصیری؛ رضا گوهریان؛ فاطمه ملک نژاد


5. مقایسه استحکام شکست دندانهای مولر شیری پالپوتومی شده پس از ترمیم با کامپومر و کامپوزیت

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 211-220

بهجت الملوک عجمی؛ مرجانه قوام نصیری؛ سارا شفیعی


6. تاثیر کامپازیت قابل جریان به عنوان لاینر زیر ترمیم آمالگام در استحکام شکست دندانهای خلفی اندو شده

دوره 28، شماره 1,2، بهار 1383، صفحه 83-90

مرجانه قوام نصیری؛ فاطمه ملک نژاد یزدی؛ رضا گوهریان


7. مقایسه آزمایشگاهی ریز نشت کامپازیت های Ideal Makoo و Tetric Flow بتوسط کاربرد دو ادهزیو عاجی

دوره 27، شماره 3,4، پاییز 1382، صفحه 160-165

مرجانه قوام نصیری؛ فاطمه ملک نژاد