نویسنده = رضا گوهریان
تعداد مقالات: 13
1. بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ تارجیس به وسیله کالریمتر و مقایسه آن با پرسلن و کامپوزیت

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 301-308

رضا گوهریان؛ جلیل قنبرزاده؛ فوژان قربانیان فرد


2. بررسی استحکام شکست دندان های پست کراون شده با و بدون فرول

دوره 30، شماره 1,2، بهار 1385، صفحه 117-124

رضا گوهریان؛ نفیسه اسدزاده عقدایی


4. بررسی آزمایشگاهی اثر دمای سیلندر و لاینر بر ابعاد پست ریختگی در فلزات بیس

دوره 29، شماره 3,4، پاییز 1384، صفحه 215-222

محمد رضا صابونی؛ جلیل قنبرزاده؛ رضا گوهریان؛ حبیب الله اسماعیلی


5. ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر گسترش چینی در مارجین بر ریزنشت کراون های بیس متال

دوره 29، شماره 1,2، بهار 1384، صفحه 75-80

تقی سالاری؛ مرجانه قوام نصیری؛ رضا گوهریان


6. ارزیابی ریزنشت چهار نوع سیمان چسباننده در روکش های چینی فلزی

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 193-198

تقی سالاری؛ مرجانه قوام نصیری؛ رضا گوهریان؛ فاطمه ملک نژاد


7. تاثیر نوع خط خاتمه تراش بر ریزنشت سمان در پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت در اکلوژن Cusp to marginal ridge

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 241-250

رضا گوهریان؛ شهین رضایی رکنی؛ حسین دشتی


8. تاثیر کامپازیت قابل جریان به عنوان لاینر زیر ترمیم آمالگام در استحکام شکست دندانهای خلفی اندو شده

دوره 28، شماره 1,2، بهار 1383، صفحه 83-90

مرجانه قوام نصیری؛ فاطمه ملک نژاد یزدی؛ رضا گوهریان


9. مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت به داخل کانال در دو نوع ماده سازنده کور تحت استرسهای حرارتی

دوره 28، شماره 1,2، بهار 1383، صفحه 91-96

رضا گوهریان؛ اعظم السادت مدنی؛ مجید رضا مختاری


10. مقایسه سه روش چیدن دندان در پروتز کامل

دوره 27، شماره 3,4، پاییز 1382، صفحه 100-107

نفیسه اسدزاده عقدائی؛ اسماعیل شریفی؛ رضا گوهریان


11. بررسی اثر محل تماس اکلوزالی روی شکستن چینی در روکش چینی فلز با فلزات Base

دوره 27، شماره 3,4، پاییز 1382، صفحه 134-138

مهدیه سیفی؛ محمدرضا صابونی؛ رضا گوهریان


12. بررسی اثر سیلندر فلزی و مقوای نسوز بر دقت ابعادی کستینگ های فلزات بیس

دوره 27، شماره 3,4، پاییز 1382، صفحه 155-159

جلیل قنبرزاده؛ محمدرضا صابونی؛ رضا گوهریان


13. بررسی کلینیکی میزان موفقیت بازسازی داخل دهانی ترمیمهای چینی باند شونده به فلز

دوره 27، شماره 1,2، بهار 1382، صفحه 43-48

جلیل قنبرزاده؛ رضا گوهریان؛ زینب عادل کاردان