نویسنده = مصطفی شهابی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی شکل و طول ریشه دندان های کانین بالا در بیماران دارای کانین نهفته یک طرفه

دوره 41، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 227-238

مصطفی شهابی؛ مریم امیدخدا؛ سیده هانیه امیدی؛ سید حسین حسینی زارچ


2. مقایسه میزان آزاد سازی یون نیکل و محل ایجاد خوردگی در چند نوع براکت استینلس استیل رایج در بازار ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1388، صفحه 17-24

آرزو جهان بین؛ مصطفی شهابی؛ نیما مخبر؛ الهام توکلیان اردکانی