نویسنده = علیرضا حیدری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی ریزنشت حد فاصل گلاس آینومر و سیلانت رزینی در ترمیم ‏های باندشونده محافظه‏ کارانه (CAR)

دوره 34، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 117-124

علیرضا حیدری؛ سارا قدیمی؛ شهرام مشرفیان؛ حسین انصاری؛ الناز گنودی


2. مقایسه میزان ریزنشت فیشورسیلانت در شرایط ایزوله و مدت زمان‏‏های مختلف آلودگی با بزاق در آزمایشگاه

دوره 33، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 215-222

علیرضا حیدری؛ یاسر صافی؛ حسین انصاری؛ سحر موحد