نویسنده = اعظم احمدیان یزدی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی ارتباط حجم و پنوماتیزاسیون سینوس ماگزیلاری با سن و جنس افراد

دوره 42، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 200-194

نجمه انبیایی؛ علی باقرپور؛ اعظم احمدیان یزدی؛ راضیه خدابخش


2. تأثیر آموزش عملی تکنیک تیوب شیفت در تشخیص ساختارهای آناتومیک فکین در دانشجویان دندانپزشکی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 105-114

اعظم احمدیان یزدی؛ ثمره مرتضوی؛ آرش شعبانی


3. بررسی رعایت اصول حفاظتی اشعه در مطبهای دندانپزشکی شهر مشهد

دوره 42، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10

اعظم احمدیان یزدی؛ ثمره مرتضوی؛ غلامحسن رحمان نیا


4. بررسی دو ساله شکستگی‏ های فک و صورت در رادیوگرافی‏ های متداول مراجعین بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد

دوره 38، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-8

نجمه انبیایی؛ اعظم احمدیان یزدی؛ علی باقرپور؛ مهرشید قاضیانی


5. بررسی یک ساله رادیواپسیته‏های بافت نرم در رادیوگرافی پانورامیک مراجعین به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد

دوره 34، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 271-280

ماهرخ ایمانی مقدم؛ عباس جوادزاده بلوری؛ اعظم احمدیان یزدی؛ فرزانه دانشور