نویسنده = مریم طالبی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی سلامت دهان و دندان در بیماران کانون هموفیلی خراسان در سال 1383

دوره 32، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 161-168

10.22038/jmds.2008.1329

عباس مکارم؛ مریم طالبی؛ فاطمه مظهری؛ نیما کیانوش


2. بررسی رژیم غذائی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد و ارتباط آن با شاخص سلامت دهان و دندان در سال 1384

دوره 31، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 209-216

10.22038/jmds.2007.1390

مریم طالبی؛ عباس مکارم؛ فاطمه مظهری؛ نجمه موحدیان