نویسنده = سعید مرادی
تعداد مقالات: 9
3. مطالعه کلینیکی تاثیر تزریق انفیلتراسیون دگزامتازون بر روی درد پس از درمان ریشه در دندان های نکروز

دوره 38، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 159-168

سعید مرادی؛ ندا نقوی؛ الهام بنی هاشمی؛ پریسا دستمالچی


5. بررسی آزمایشگاهی تطابق لبه ای دو ماده رتروگرید MTA) تیره و سمان پرتلند) توسط میکروسکوپ الکترونی

دوره 32، شماره 1، بهار 1387، صفحه 11-16

مریم بیدار؛ سعید مرادی؛ سلما بیداد؛ حمید جعفرزاده؛ حبیب الله اسماعیلی


6. مقایسه خواص بیومکانیکی ریشه دندان، بدنبال دو روش مختلف آماده سازی و پرکردن

دوره 31، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 299-306

جمیله قدوسی؛ سعید مرادی؛ سیدمجتبی زبرجد؛ هومن جلیل زاده تهرانی


7. بررسی آزمایشگاهی وجود کانال دوم در ریشه دیستال مولرهای اول و دوم فک پائین

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 177-182

مریم بیدار؛ مهشید شیخ نظامی؛ سعید مرادی