نویسنده = ��������������� �������������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی شکل و طول ریشه دندان های کانین بالا در بیماران دارای کانین نهفته یک طرفه

دوره 41، شماره 3، مهر 1396، صفحه 227-238

10.22038/jmds.2017.8893

مصطفی شهابی؛ مریم امیدخدا؛ سیده هانیه امیدی؛ سید حسین حسینی زارچ


2. مقایسه میزان آزاد سازی یون نیکل و محل ایجاد خوردگی در چند نوع براکت استینلس استیل رایج در بازار ایران

دوره 33، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 17-24

10.22038/jmds.2009.1287

آرزو جهان بین؛ مصطفی شهابی؛ نیما مخبر؛ الهام توکلیان اردکانی