نویسنده = ������������������ ������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ترکیبات بیوشیمیایی بزاق در بیماران با نارسایی کلیوی پیشرفته (End Stage Renal Disease) و افراد سالم

دوره 37، شماره 3، مهر 1392، صفحه 185-200

10.22038/jmds.2013.1099

مهین بخشی؛ سهیلا مانی‌فر؛ فهیمه‌ سادات طباطبایی؛ بیتا جزء خواجه‌نوری؛ سیامک صبور؛ فاطمه رضایی دخت