نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوارض پس از جراحی حذف ضایعات اگزوفیتیک محیطی با استفاده از لیزر CO2 و میزان رضایتمندی بیماران

دوره 46، شماره 2، تیر 1401، صفحه 103-111

10.22038/jmds.2022.50063.1933

جواد سرآبادانی؛ امیررضا مشرقی؛ ارمغان صالحی؛ مائده شکری؛ عبدالله رشید جوان


2. اجرا و ارزشیابی نرم افزار آموزشی زخم های دهانی با قابلیت اجرا بر روی تلفن های هوشمند

دوره 45، شماره 4، دی 1400، صفحه 374-385

10.22038/jmds.2021.54467.1999

جواد سرآبادانی؛ مجید صنعت خانی؛ امید ابوالحسنی؛ مائده شکری؛ مریم سادات دانشمند؛ عبدالله جوان رشید


3. ردیابی ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در آملوبلاستوما به روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)

دوره 42، شماره 4، دی 1397، صفحه 298-306

10.22038/jmds.2018.11989

رضا زارع محمودآبادی؛ شادی ثقفی؛ فرناز مهاجرتهران؛ فرهاد جعفری؛ شقایق رفیعی؛ مائده شکری