دوره و شماره: دوره 38، شماره 2 - شماره پیاپی 89، تابستان 1393، صفحه 93-192 

مقاله پژوهشی

1. مقایسه ظرفیت تام آنتی اکسیدان بزاق در افراد سیگاری و غیرسیگاری

صفحه 93-98

فاطمه اربابی کلاتی؛ طاهره نصرت زهی؛ سعیده سلیمی؛ رویا صادقی سبزواری؛ پروین اربابی کلاتی


2. شیوع سنگ‌های پالپی در کلیشه‏ های رادیوگرافی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گیلان در سال 1390

صفحه 99-106

عالیه سادات جوادزاده؛ سیده طاهره محتوی پور؛ یاسمین وثوقی؛ زهرا پورحبیبی؛ سمیه نعمتی؛ زهرا دلیلی


3. تاثیر تاخیر در زمان اسکن سنسورهای PSP در شرایط مختلف نگهداری بر کیفیت تشخیص انتهای آپکس

صفحه 107-118

زهرا دلیلی؛ مهران طارمسری؛ سیده طاهر محتوی پور؛ جلیل خادمی؛ فاطمه سلیمانی؛ فاطمه سلامت


4. بررسی ضایعات پری‏ آپیکال توسط رادیوگرافی دیجیتال، سونوگرافی و کالر داپلر (مطالعه توصیفی)

صفحه 119-128

شیرین سخدری؛ محمد برادران جمیلی؛ بهاره دادرسانفر؛ ندا نوروز شمسیان


5. مقایسه ایمونوهیستوشیمی بیان CD105 و Snail2 در کارسینوم سلول سنگفرشی و اپی‏تلیوم دیسپلاستیک دهان

صفحه 129-138

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ رامین فروغی؛ نصرالله ساغروانیان؛ علی بیژنی؛ بهاره غفاری


6. بررسی موقعیت دیسک در تصاویر MRI بیماران دارای کلیک مفصل گیجگاهی فکی

صفحه 139-148

محمود طاهری هروی؛ اعظم السادات مدنی؛ ماهرخ ایمانی مقدم؛ مریم گودرزی؛ آرزو حبیبی راد؛ امیر طاهر میرمرتضوی


7. بررسی تاثیر استفاده از فیلم آموزشی و زمان آن بر میزان یادگیری درس عملی آناتومی و مورفولوژی دندان

صفحه 149-158

رامین کاویانی؛ سید علی رضا مکی نژاد؛ رضوانه چراغی؛ سمانه فرجی پور؛ زینب داودمنش


مقاله مروری

9. تاثیر چای سبز در کنترل و کاهش بیماری‏های پریودنتال و پوسیدگی دندان - یک مرور نظام مند

صفحه 169-184

بهاره طحانی؛ احسان مستاجران؛ ریحانه فقیهیان؛ فاطمه توکل؛ آیلین احتشامی؛ ساناز ضیایی


گزارش مورد

10. افزایش حجم لثه به عنوان اولین علامت لنفوم غیرهوچکین: گزارش یک مورد

صفحه 185-192

مریم بهاروند؛ حامد مرتضوی؛ فاطمه باقری