نویسنده = شفایی، شهریار
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تراکم ماست‏سل و عروق خونی در ضایعات التهابی پری‏ آپیکال

دوره 36، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 121-132

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ علی بیژنی؛ فاطمه ادهمی


2. ارزیابی تراکم عروق خونی در کیست فولیکولار، تومورادنتوژنیک کراتوسیست و آملوبلاستوما

دوره 35، شماره 1، بهار 1390، صفحه 33-42

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ سیاوش قدیری


3. بررسی میوفیبروبلاست‏‏های αSMA مثبت در استرومای کارسینوم سلول سنگفرشی، دیسپلازی و هیپرکراتوزیس دهان

دوره 33، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 321-330

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ انسیه شفیق؛ سید مهدی صحابی؛ حمیدرضا قاسمی