نویسنده = بیژنی، علی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه ایمونوهیستوشیمی بیان CD105 و Snail2 در کارسینوم سلول سنگفرشی و اپی‏تلیوم دیسپلاستیک دهان

دوره 38، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 129-138

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ رامین فروغی؛ نصرالله ساغروانیان؛ علی بیژنی؛ بهاره غفاری


2. بررسی میزان القاء اینترلوکین-1 بتا (IL-1β)، فاکتور نکروزدهنده توموری (TNF-α) و مایلوپراکسیداز (MPO) پالپ دندان رت هایپرگلیسمیک توسط مینرال تری اکساید اگریگیت (MTA) و سمان غنی شده با کلسیم (CEM)

دوره 38، شماره 1، بهار 1393، صفحه 45-52

زهرا السادات مدنی؛ اعظم حدادی؛ عباس مسگرانی؛ امرالله مصطفی زاده؛ مریم سیدمجیدی؛ علی بیژنی؛ منوچهر اشرف پور


3. ارزیابی تراکم ماست‏سل و عروق خونی در ضایعات التهابی پری‏ آپیکال

دوره 36، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 121-132

صفورا سیفی؛ شهریار شفایی؛ علی بیژنی؛ فاطمه ادهمی