نویسنده = طاهری، جمیله بیگم
تعداد مقالات: 1
1. فیوژن دندان مولر سوم مندیبل با دندان دیستومولر نهفته: گزارش مورد

دوره 37، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 210-215

جمیله بیگم طاهری؛ سمیه بابایی؛ فاطمه باقری؛ سمیه عظیمی