نویسنده = بوستانی، نجمه السادات
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان قند خون ناشتا از طریق گلوکز بزاقی در بیماران دیابتی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 319-328

سید امید مهدوی؛ نجمه السادات بوستانی؛ اعظم قانعی؛ آزاده سلیمانیان


2. گزارش یک مورد نادر لنفوم غیرهوچکین اولیه در وستیبول فک بالا

دوره 36، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 165-172

سید امید مهدوی؛ نجمه السادات بوستانی؛ ندا غلامی؛ آتس سا پاک فطرت؛ نصرالله ساغروانیان