نویسنده = شبان، برات ا.
تعداد مقالات: 3
1. دندان‏های اضافه متعدد در بیمار غیر سندرومیک: گزارش مورد

دوره 37، شماره 1، بهار 1392، صفحه 81-84

مجید عشق پور؛ رضا شاه اکبری؛ برات ا... شبان


3. بررسی اثرات استئوتومی‌های بین دندانی بر روی نسوج پریودنتال در اعمال جراحی ارتوگناتیک

دوره 27، شماره 1,2، بهار 1382، صفحه 7-10

افشین حراجی؛ عطاءا... حبیبی؛ برات ا... شبان