نویسنده = سمیعی راد، سهند
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی وضعیت ایست انسدادی تنفسی در حین خواب (obstructive sleep apnea) پس از جراحی setback مندیبل در بیماران با دفورمیتی اسکلتال کلاسIII ، توسط ترکیبی از پرسشنامه‌های ESS (Epworth Sleep Scale)، Berlin و STOP-BANG

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1399

سهند سمیعی راد؛ نیوشا یاوری؛ فریبا رضائی طلب؛ مجید عشق پور؛ عبدالله جوان؛ علی لبافچی


3. بررسی شیوع و علل خارج سازی پیچ و پلاک در جراحی های ارتوگناتیک دانشکده دندانپزشکی مشهد در طی سالهای 97-1395

دوره 44، شماره 1، بهار 1399، صفحه 55-64

رضا شاه اکبری؛ سهند سمیعی راد؛ شیلان حسنعلی زاده؛ عبدالله جوان رشید


4. بررسی هیستولوژیک ترومای اکلوژن بر پالپ و پری اپیکال دندان مولر سگ : مطالعه حیوانی

دوره 43، شماره 1، بهار 1398، صفحه 56-66

اعظم السادات مدنی؛ نوشین محتشم؛ مریم بیدار؛ آناهید جویا؛ سهند سمیعی راد