نویسنده = جهان بین، آرزو
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه اثر استفاده از مسواک برقی و دستی بر شاخص‏های بهداشت دهان افراد تحت درمان ارتودنسی ثابت

دوره 33، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 97-106

سید علی بنی‏ هاشم راد؛ آرزو جهان بین؛ حبیب الله اسماعیلی؛ مینو صناعی مقدم


2. مقایسه میزان آزاد سازی یون نیکل و محل ایجاد خوردگی در چند نوع براکت استینلس استیل رایج در بازار ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1388، صفحه 17-24

آرزو جهان بین؛ مصطفی شهابی؛ نیما مخبر؛ الهام توکلیان اردکانی


3. بررسی معیارهای آنتروپومتریک جمجمه و صورت در افراد 35-20 سالۀ شهر مشهد

دوره 31، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 261-268

حسین پزشکی راد؛ آرزو جهان بین؛ مریم مدبر


4. بررسی ارتباط درک زیبایی لبخند با شاخص های مرفومتریک آن در زنان دارای اکلوژن نرمال با و بدون سابقۀ ارتدنسی

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 191-200

آرزو جهان بین؛ حسین پزشکی راد؛ حبیب الله اسماعیلی؛ صدیقه خوشدل