نویسنده = زارع، رضا
تعداد مقالات: 3
2. بررسی اکسفولیاتیو سیتولوژی سلول های اپی تلیالی مخاط گونه در بیماران مبتلا به دیابت

دوره 33، شماره 1، بهار 1388، صفحه 47-52

حمید رضا عبدالصمدی؛ محسن شاه طاهری؛ حامد مرتضوی؛ شرمین عبداله زاده؛ رضا زارع؛ محمد واحدی