نویسنده = جعفرزاده، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تطابق لبه ای دو ماده رتروگرید MTA) تیره و سمان پرتلند) توسط میکروسکوپ الکترونی

دوره 32، شماره 1، بهار 1387، صفحه 11-16

مریم بیدار؛ سعید مرادی؛ سلما بیداد؛ حمید جعفرزاده؛ حبیب الله اسماعیلی


شماره‌های پیشین نشریه