نویسنده = خاموردی، زهرا
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر وارنیش چای سبز بر عمق پوسیدگی دندان در اطراف براکت‌ های ارتودنسی

دوره 41، شماره 1، بهار 1396، صفحه 21-30

زهرا خاموردی؛ امیر فرهنگ میراسماعیلی؛ فهیمه دانشیار؛ طیبه تولیت؛ محمدیوسف علیخانی؛ محمد مقدسی امیری


2. مقایسه انرژی آزاد سطحی کامپوزیت‏ های دندانی با پایه سیلوران و متاکریلات پس از سفیدکردن دندان‏ ها

دوره 39، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 155-162

لقمان رضایی صوفی؛ زهرا خاموردی؛ شاهین کسرایی؛ فرشید وحدتی نیا؛ یاسمن صادقی


5. مقایسه آزمایشگاهی اثربخشی دو سیستم سفیدکننده دندان 16% Kimia و 15% Opalesence PF

دوره 29، شماره 3,4، پاییز 1384، صفحه 253-262

شاهین کسرایی؛ زهرا خاموردی؛ سلیمه کاغذی