نویسنده = حکیمانه، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر دو دهانشویه گیاهی و کلرهگزیدین بر روی التیام لثه بعد از انجام جراحی افزایش طول تاج کلینیکی دندان(یک مطالعه بالینی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

سید شجاع الدین شایق؛ ایمان علی محمدی؛ محمود نصر اصفهانی؛ سید محمدرضا حکیمانه؛ داریوش طالعی؛ محمد امین بافنده