نویسنده = سرگلزائی، ناصر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پریودنشیوم در بیماران مبتلا به پاراپارزی اسپاستیک وابسته به HTLV1

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 241-246

ناصر سرگلزائی؛ حمیدرضا عرب


2. بررسی اثرات خمیر پانسمان پریودنتال همراه با هیدروکسید کلسیم بر سلولهای فیبروبلاست L929 در محیط آزمایشگاه (In-Vitro)

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 279-288

حمید رضا عرب؛ جلیل توکل افشاری؛ امیر معین تقوی؛ ناصر سرگلزائی؛ اعظم بروگ


3. بررسی چگونگی بازسازی عرض بیولوژیک بعد از اجرای دو روش جراحی پریودنتال

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 199-204

ناصر سرگلزائی؛ حمید رضا عرب؛ محمد ابراهیم رحمانی شیروانی