نویسنده = بیدار، مریم
تعداد مقالات: 7
2. بررسی آزمایشگاهی وجود کانال دوم در ریشه دیستال مولرهای اول و دوم فک پائین

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 177-182

مریم بیدار؛ مهشید شیخ نظامی؛ سعید مرادی


3. بررسی چسبندگی و مورفولوژی سلولهای استئوبلاست انسان در مجاورت MTA سفید، MTA تیره و IRM بعنوان مواد پرکننده انتهای ریشه توسط اسکن میکروسکپ الکترونی

دوره 30، شماره 1,2، بهار 1385، صفحه 25-32

مریم بیدار؛ جمیله قدوسی؛ جلیل توکل افشاری؛ فاطمه شهرامی؛ محمدعلی فهمیده کار


4. بررسی ریزنشت آپیکالی در تهیه حفره با ابعاد مختلف جهت انجام رتروگراد

دوره 29، شماره 3,4، پاییز 1384، صفحه 171-176

مریم بیدار؛ محمد حسن ضرابی؛ اسحق فیروزه مقدم


5. بررسی هیستولوژیک واکنش بافت همبند Rat نسبت به سه نوع گوتاپرکای آریادنت، Roeko و Diadent

دوره 29، شماره 1,2، بهار 1384، صفحه 17-22

مریم بیدار؛ غزال صادقی؛ فهیمه زواشکیانی


6. بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در مبتلایان به بیماریهای پریودنتال

دوره 27، شماره 3,4، پاییز 1382، صفحه 150-154

جمیله قدوسی؛ مریم بیدار؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ محمد تقی حافظ


7. مطالعه کلینیکی تاثیر تجویز خوراکی بتامتازون در میزان درد بعد از درمان ریشه دندان

دوره 27، شماره 3,4، پاییز 1382، صفحه 139-143

محمد حسن ضرابی؛ علیرضا زردادی؛ مریم بیدار