نویسنده = اسماعیلی، حبیب الله
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش های مختلف سمان کردن در گیر پست ریختگی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 307-314

احمد قهرمانلو؛ تقی سالاری؛ تیمور قلعه نوئی؛ حبیب الله اسماعیلی


2. بررسی ارتباط درک زیبایی لبخند با شاخص های مرفومتریک آن در زنان دارای اکلوژن نرمال با و بدون سابقۀ ارتدنسی

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 191-200

آرزو جهان بین؛ حسین پزشکی راد؛ حبیب الله اسماعیلی؛ صدیقه خوشدل


3. بررسی اثر جدا کننده دای (میکروفیلم) بر روی سختی سطحی دای گچی در شرایط مختلف

دوره 30، شماره 1,2، بهار 1385، صفحه 79-86

محمدرضا صابونی؛ اعظم السادات مدنی؛ حبیب الله اسماعیلی


4. بررسی آزمایشگاهی اثر دمای سیلندر و لاینر بر ابعاد پست ریختگی در فلزات بیس

دوره 29، شماره 3,4، پاییز 1384، صفحه 215-222

محمد رضا صابونی؛ جلیل قنبرزاده؛ رضا گوهریان؛ حبیب الله اسماعیلی


5. بررسی رابطه بین طول و عرض دندان های سانترال و لترال ماگزیلا با شاخص های قابل اندازه گیری صورت

دوره 29، شماره 3,4، پاییز 1384، صفحه 209-214

فاطمه رستم خانی؛ نفیسه اسدزاده عقدایی؛ حبیب الله اسماعیلی