نویسنده = سالاری، تقی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر روش های مختلف سمان کردن در گیر پست ریختگی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 307-314

احمد قهرمانلو؛ تقی سالاری؛ تیمور قلعه نوئی؛ حبیب الله اسماعیلی


2. ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر گسترش چینی در مارجین بر ریزنشت کراون های بیس متال

دوره 29، شماره 1,2، بهار 1384، صفحه 75-80

تقی سالاری؛ مرجانه قوام نصیری؛ رضا گوهریان


3. ارزیابی ریزنشت چهار نوع سیمان چسباننده در روکش های چینی فلزی

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 193-198

تقی سالاری؛ مرجانه قوام نصیری؛ رضا گوهریان؛ فاطمه ملک نژاد