نویسنده = پزشکی راد، حسین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی معیارهای آنتروپومتریک جمجمه و صورت در افراد 35-20 سالۀ شهر مشهد

دوره 31، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 261-268

حسین پزشکی راد؛ آرزو جهان بین؛ مریم مدبر


2. بررسی ارتباط درک زیبایی لبخند با شاخص های مرفومتریک آن در زنان دارای اکلوژن نرمال با و بدون سابقۀ ارتدنسی

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 191-200

آرزو جهان بین؛ حسین پزشکی راد؛ حبیب الله اسماعیلی؛ صدیقه خوشدل