نویسنده = ضرابی، محمد حسن
تعداد مقالات: 9
1. گزارش مورد درمان ریشه دندان های پره مولر اول و دوم مندیبل با سه کانال مجزا

دوره 40، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 187-192

سیدمهدی انارکی فیروز؛ حمید جعفرزاده باکویی؛ محمدحسن ضرابی؛ مسعود یعقوبی


5. بررسی ریزنشت آپیکالی در تهیه حفره با ابعاد مختلف جهت انجام رتروگراد

دوره 29، شماره 3,4، پاییز 1384، صفحه 171-176

مریم بیدار؛ محمد حسن ضرابی؛ اسحق فیروزه مقدم


6. درمان ریشه دندان مولر دوم فک بالا با دو ریشه پالاتال : گزارش یک مورد

دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383، صفحه 275-278

محمد حسن ضرابی؛ هومن جلیل زاده تهرانی


8. مطالعه کلینیکی تاثیر تجویز خوراکی بتامتازون در میزان درد بعد از درمان ریشه دندان

دوره 27، شماره 3,4، پاییز 1382، صفحه 139-143

محمد حسن ضرابی؛ علیرضا زردادی؛ مریم بیدار