نویسنده = شاکری، محمد تقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد مقالات کارآزمایی بالینی دندانپزشکی ایران - منتشر شده به زبان انگلیسی – طی سالهای 2012-1999

دوره 42، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-30

آتس سا پاک فطرت؛ زهرا دلاوریان؛ محمد تقی شاکری؛ علیرضا صراف شیرازی؛ پگاه مسنن مظفری؛ امیر معین تقوی؛ بهزاد کریمی مبارکه


2. بررسی بروز آنتی ژن‏های P53 و PCNA در لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 169-176

نوشین محتشم؛ نصرالله ساغروانیان؛ نوریه شریفی؛ محمد تقی شاکری؛ شیما عامل قریب؛ ستاره شجاعی