نویسنده = سرگلزایی، ناصر
تعداد مقالات: 7
1. اندازه گیری کلینیکی ثبات ایمپلنت به روش آنالیز فرکانس انعکاسی برروی دو سیستم ایمپلنت Astra tech و ITI

دوره 33، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 153-160

ناصر سرگلزایی؛ امیر معین تقوی؛ مهرداد رادور؛ حمیدرضا عرب؛ مجیدرضا مختاری


2. بررسی هیستولوژیک استخوان بازسازی شده در دو تکنیک کشش کال استخوانی و پیوند استخوانی اتوژن در گوسفند

دوره 33، شماره 1، بهار 1388، صفحه 41-46

ناصر سرگلزایی؛ نوشین محتشم؛ حمیدرضا عرب؛ امیر معین تقوی


3. ارزیابی کلینیکی افزایش ضخامت عرضی ریج با تکنیک اینترپوزیشنال با استفاده از ماده Bio-oss مخلوط با استخوان اتوژن (یک مطالعه اولیه)

دوره 32، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 277-284

محمد ابراهیم رحمانی؛ یلدا صادقی؛ علی اصغر حسین پور خرازی؛ ناصر سرگلزائی


5. تاثیر دو نوع پوشش سطحی ایمپلنت های دندانی بر استخوان و نسوج اطراف پروتز ثابت با ساپورت ایمپلنت

دوره 32، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 207-212

ناصر سرگلزایی؛ حبیب ا... قنبری؛ یاسر محمدزاده رضایی


6. ارزیابی میزان جرم دندانی در بیماران مبتلا به سنگ کلیوی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 195-200

ناصر سرگلزایی؛ محمد حسن نجفی؛ محمد محمدزاده رضایی؛ مرتضی طاهری؛ بهزاد اکاتی