نویسنده = طارمسری، مهران
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تاخیر در زمان اسکن سنسورهای PSP در شرایط مختلف نگهداری بر کیفیت تشخیص انتهای آپکس

دوره 38، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 107-118

زهرا دلیلی؛ مهران طارمسری؛ سیده طاهر محتوی پور؛ جلیل خادمی؛ فاطمه سلیمانی؛ فاطمه سلامت


2. مقایسه گیرنده دیجیتال CMOS با فیلم در تشخیص تحلیل خارجی ریشه: مطالعه آزمایشگاهی

دوره 35، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 73-84

زهرا دلیلی؛ مهران طارمسری؛ سیده طاهره محتوی پور؛ ایمان اوژند