نویسنده = طاهری هروی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موقعیت دیسک در تصاویر MRI بیماران دارای کلیک مفصل گیجگاهی فکی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 139-148

محمود طاهری هروی؛ اعظم السادات مدنی؛ ماهرخ ایمانی مقدم؛ مریم گودرزی؛ آرزو حبیبی راد؛ امیر طاهر میرمرتضوی