نویسنده = حسین زاده، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میزان کلونیزاسیون کاندیدایی بزاق افراد سیگاری و غیرسیگاری دارای دنچرکامل

دوره 37، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 281-290

عباسعلی جعفری؛ محمد حسین لطفی کامران؛ آزاده حسین زاده؛ حسن عشوری؛ مینا گلبان


شماره‌های پیشین نشریه