کلیدواژه‌ها = هیپوکلریت سدیم
تعداد مقالات: 7
1. مقایسه اثر اندواکتیویتور و فایل XP-Endo Finisher در پاکسازی کانال های آلوده به کاندیدا آلبیکنس : یک مطالعه آزمایشگاهی

دوره 44، شماره 1، بهار 1399، صفحه 73-80

فاطمه عصمتی؛ سهیلا درمیانی؛ فاطمه نیکومنش؛ الهه الله یاری


2. مقایسه تأثیر مهارکننده های بافتی بر فعالیت ضدمیکروبی یک شوینده ی جدید حاوی نانوذره ی نقره، هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین

دوره 42، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 320-328

علیرضا عدل؛ محمد معتمدی فر؛ فرشته صبح نمایان؛ لادن شاه چراغی؛ مهرداد وثوقی؛ احمد غلامی


6. مقایسه آزمایشگاهی اثرات ضدمیکروبی پرسیکا و کلرهگزیدین با هیپوکلریت سدیم بر انتروکوکوس فکالیس و کاندیدا آلبیکنس

دوره 34، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 153-160

محمد مهدی یاقوتی خراسانی؛ سپیده آثار؛ امید رضا حسینی


7. بررسی آزمایشگاهی نشت آپیکالی پس از آماده سازی کانال با کاربرد RC Prep

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 217-224

مینا زارعی؛ محمود برزنونی؛ حبیب الله اسماعیلی