کلیدواژه‌ها = توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر مدت زمان کشیدن دندان بر زاویه باکولینگوالی استخوان آلوئول در ناحیه ی خلف مندیبل

دوره 43، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 122-130

سمیرا ساعتی؛ علی حیدری؛ زهره عارف پور؛ پیام امینی؛ فهیمه جعفری


3. بررسی مورفولوژی ریشه و کانال پره مولر اول فک بالا با استفاده از تصاویرCBCT

دوره 42، شماره 1، بهار 1397، صفحه 31-40

مریم تفنگچی‌ها؛ مرجان بلبلیان؛ امین قاسمی


4. بررسی تأثیر فاکتورهای اکسپوژر بر پایایی اعداد وکسل CBCT در تعیین دانسیته

دوره 40، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 309-316

نجمه انبیایی؛ علیرضا سنایی فرخی؛ سعید اخلاقی