کلیدواژه‌ها = رادیوگرافی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر آموزش عملی تکنیک تیوب شیفت در تشخیص ساختارهای آناتومیک فکین در دانشجویان دندانپزشکی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 105-114

اعظم احمدیان یزدی؛ ثمره مرتضوی؛ آرش شعبانی


2. مقایسه فیلم‏های رادیوگرافی داخل دهانی با سرعت D و F در تشخیص پوسیدگی‏های پروگزیمالی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 37، شماره 1، بهار 1392، صفحه 27-36

عالیه سادات جوادزاده؛ سیده طاهره محتوی پور؛ فاطمه شاهسواری؛ محمد داودی؛ سیده سعیده محتوی پور


3. واکنش‌های پریوستی و گزارش یک مورد

دوره 27، شماره 1,2، بهار 1382، صفحه 75-84

ماهرخ ایمانی مقدم